Monday 28 July 2014

ಪ್ರವೇಶೊತ್ಸವ


೨೦೧೪-೧೫ ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶೊತ್ಸವವು ಸಡಗರದಿಂದ ಜರಗಿತು. ಶಾಲಾ ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪೂವಪ್ಪ ರವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.ಶಾಲಾ ಮೇನೇಜರ್  ಶ್ರೀಯುತ ಡಾ:  ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಯಣರವರು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

No comments:

Post a Comment