Saturday 27 September 2014

        ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋಗ್ ಉದ್ಗಾಟನೆಯನ್ನು ಶಾಲಾಮೇನೇಜರ್  ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಹೇರೂರು ಶಾಲೆಯ ಅದ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರು ಮುಖ್ಯಅತಿಥಿ ಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಬ್ಲೋಗ್ ಕುರಿತು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.
 


No comments:

Post a Comment