Monday 2 February 2015

     ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಬ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್  ಉತ್ಸವ್ ನಡೆಸಲು ಓರ್ಗ್ ನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅದ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಷಾದ್ ಶುಕುರ್ ಉದ್ಗಾಟಿಸಿದರು 
                                        

No comments:

Post a Comment