Sunday 29 January 2017

                                                           ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ರೂಪೀಕರಣ
೨೬ನೇ ತಾರೀಕು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ರೂಪೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಶ್ರೀ ಉದಯಕುಮಾರ್  ಟಿ'ಆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು .

No comments:

Post a Comment