Tuesday 20 June 2017

                                                                   ಪರಿಸರ  ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ  ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ  
ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾದ್ಯಾಯರಾದ  ಟಿ  ಡಿ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದರು    ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಹೇಳಿಸಲಾಯಿತು. 
                              

No comments:

Post a Comment