Saturday 7 July 2018

ಶಾಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿ  ಹಾಗು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿನೀರಿನ ಯಂತ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಿಂಜ  ಪಂಚಾಯತ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ  ಶಂಶಾದ್ ಶುಕೂರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷಾದ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು

No comments:

Post a Comment