Friday 15 August 2014

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ 

೨೦೧೪-೧೫ ನೇ ಸಾಲಿನ  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಡಗರದಿಂದ ಜರಗಿತು.ಶಾಲಾ ಮೇನೇಜರ್  ಶ್ರೀಯುತ ಡಾ:  ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಯಣರವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಗೈದರು. ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ , ಭಾಷಣ , ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರಗಿತು .


Flag Hoist by Dr: Jayaprakash Narayana


Welcome speech by Vijayalaxmi..T.R.

No comments:

Post a Comment