Thursday 7 August 2014

ಸಾಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶಾಲಾಮಅಟ್ಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮೀಂಜ ಪಂಚಾಯತ್  ಸದಸ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿಯವರು  ಸಾಕ್ಷರ

 ಪುಸ್ತಕ ವನ್ನು  ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ  ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು . ಶಾಲಾ ಪ್ರಭಂದಕರು ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಅದ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಸ್ತಿತರಿದ್ದರು .

No comments:

Post a Comment