Wednesday 7 January 2015

                                                       ಫ್ರೀ  ಬೀಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಎಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ನ ವೆಲ್ ಬೀಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ೬ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಗವಹಿಸಿದರು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳಾದ ರವೀ೦ದ್ರ ನಾಥ್ ಸರ್ ಡಿ ಟಿ ಸಿ ಸಾಬು ಥೋ ಮಸ್ ಹಾಗು ಉಷಾ ಟೀ ಚರ್  ಭುವನೇಂದ್ರ ಸರ್ ಇವರು ಉಪಸ್ತಿತರಿದ್ದರು  
No comments:

Post a Comment