Tuesday 23 June 2015

ಪಿ.ಟಿ.ಎ ಮಹಾಸಭೆ
ಪಿ.ಟಿ.ಎ  ಮಹಾಸಭೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಪಿ.ಟಿ.ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುಧಾಕರ.ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅದ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಂಡರು. ಸಭಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಲ್.ಯಸ್.ಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾದ ಅಪೂರ್ವ.ಕೆ ಇವಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಮೆನೇಜರ್ ಡಾ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ಇವರು ಗೌರವಿಸಿದರು. 
No comments:

Post a Comment