Thursday 30 March 2017

ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದ ಶಾಲಾ ಹಿರಿಮೆ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಂಶಾದ್ ಶುಕುರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಾದ ವರ್ಕಾಡಿ
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿಧರು. 


ಹೀರಾಕ್ ಪಂಕ್ ಪದವಿ ಗಳಿಸಿದ ಮನ್ವಿತಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 

     ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ 
ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇತ್ತರು. 

No comments:

Post a Comment