Thursday 26 June 2014

ವಿಶ್ವ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ದಿನ

ವಿಶ್ವ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ದಿನ ಹಾಗೂ ವಾಚನಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು . ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಊರ ಹಿರಿಯರಾದ  ಶ್ರೀ  ಗುರುವ ಇವರ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.