Monday 23 July 2018

ಶಾಲಾ ನಾಯಕನ  ಚುನಾವಣೆ ನಾಯಕನಾಗಿ  ಪ್ರಣಮ್ ೪ನೇ  ತರಗತಿ ಉಪನಾಯಕಿ ಯಕ್ಷಿತ .ಟಿ

Friday 20 July 2018

ಹಲೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್

Saturday 7 July 2018

ಶಾಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿ  ಹಾಗು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿನೀರಿನ ಯಂತ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಿಂಜ  ಪಂಚಾಯತ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ  ಶಂಶಾದ್ ಶುಕೂರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷಾದ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು