Sunday 26 August 2018

                                ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ 

Sunday 19 August 2018

ಸ್ಕೌಟ್  ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ  ನಿಧಿಗೆ  ಆಹಾರ  ಧಾನ್ಯ  ನೀಡುವಿಕೆ 

Saturday 18 August 2018

ನಮ್ಮ  ಶಾಲೆಗೆ  ಬಿ .ಆರ್ .ಸಿ  ಟ್ರೈನರ್ ಗಳಾದ  ಶ್ರೀ  ಗುರುಪ್ರಸಾದ್  ಹಾಗು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರಫೀಕ್  ಸರ್  ಸೂಕ್ತ  ಸಲಹೆ  ಸೂಚನೆಗಳನ್ನಿತ್ತರು.

Wednesday 15 August 2018

ಸಂಭ್ರಮದ  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ 

Monday 6 August 2018

Monday 23 July 2018

ಶಾಲಾ ನಾಯಕನ  ಚುನಾವಣೆ ನಾಯಕನಾಗಿ  ಪ್ರಣಮ್ ೪ನೇ  ತರಗತಿ ಉಪನಾಯಕಿ ಯಕ್ಷಿತ .ಟಿ

Friday 20 July 2018

ಹಲೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್