Monday 19 January 2015

                                                                ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಳದ ಚಟುವಟಿಕೆ   
ನಮ್ಮ     ಮಕ್ಕಳು ಬಾರವನ್ನು    ಸ್ವತಹ ಅಳೆದು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡರು     

Tuesday 13 January 2015

                                                              ರಕ್ಷಕರ  ಮಹಾಸಬೆ 
    ರಕ್ಷಕರ  ಮಹಾಸಬೆ ಕರೆದು ಮುಂದಿನ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಉತ್ಸ್ತವ್ ಪ್ರತಿಬಾ ದಿನ ಪ್ರವಾಸದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಮುಖ್ಯೂಪಾದ್ಯಾಯರಾದ ಟಿ .ದಿ  ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಮೇನೇಜರ್ ಡಾ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್  ಪಿ ಟಿ ಎ ಅದ್ಯಕ್ಷ ರಾದ ಯೋಗೀಶ್ ಡಿ  ಮಾತ್ರು ಮಂಡಳಿಯ ಅದ್ಯಕ್ಷೆ ಸವಿತ  ಉಪಸ್ತಿತರಿದ್ದರು ರಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಬಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದರು

Friday 9 January 2015

                                     ENGLISH ACTIVITY 

WORD MAKING ACTIVITY FOR III AND IV STANDARD Wednesday 7 January 2015

                                                       ಫ್ರೀ  ಬೀಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಎಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ನ ವೆಲ್ ಬೀಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ೬ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಗವಹಿಸಿದರು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳಾದ ರವೀ೦ದ್ರ ನಾಥ್ ಸರ್ ಡಿ ಟಿ ಸಿ ಸಾಬು ಥೋ ಮಸ್ ಹಾಗು ಉಷಾ ಟೀ ಚರ್  ಭುವನೇಂದ್ರ ಸರ್ ಇವರು ಉಪಸ್ತಿತರಿದ್ದರು  
Thursday 1 January 2015

                                                                ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಳ 

ನಮ್ಮ  ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಳದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ೩,೪ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಗಣಿತದ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮುಖ್ಯೋಪಾದ್ಯಾಯರಾದ ಟಿ.ಡಿ.ಸದಾಶಿವ ರಾವ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟೀಚರ್ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.