Saturday 18 August 2018

ನಮ್ಮ  ಶಾಲೆಗೆ  ಬಿ .ಆರ್ .ಸಿ  ಟ್ರೈನರ್ ಗಳಾದ  ಶ್ರೀ  ಗುರುಪ್ರಸಾದ್  ಹಾಗು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರಫೀಕ್  ಸರ್  ಸೂಕ್ತ  ಸಲಹೆ  ಸೂಚನೆಗಳನ್ನಿತ್ತರು.

No comments:

Post a Comment