Tuesday 2 June 2015

                               ಸಂಬ್ರಮದ  ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಇವರ ಅದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅದ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಶಾದ್ ಶುಕೂರ್ ಇವರು ಉದ್ಗಾಟಿಸಿದರು ಶಾಲಾ ಮೇನೇಜರ್ ಡಾ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಇವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪಿ.ಟಿ.ಎ ಅದ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯೋಗೀಶ್.ಡಿ , ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ ಟ್ರೈನರ್ ರಾಣಿ ವಾಸುದೇವನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ಷಕರು ಅದ್ಯಾಪಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಹೊಸತಾಗಿ ಸೇರಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಬ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.  

No comments:

Post a Comment