Monday 20 October 2014

                                         ಎರಡನೇ ಎಸ್ ಆರ್ ಜಿ ಸಭೆ


ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಟ್ರೈನರ್  ಅವರಾದ  ಶ್ರೀಯುತ  ಸಾಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಸ್ಕೋಡ್ ರೂಪೀಕರಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. 

No comments:

Post a Comment