Thursday 9 October 2014

                                                  ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಜಿ ಸಭೆ 

ಪೋಕಸ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಎಸ್ ಆರ್ ಜಿ ಸಭೆ. ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನಂದಿಕೇಶನ್ ಸರ್. ಬಿ ಪಿ ಒ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಟ್ರೈನರ್ ರಾಣಿ ಟೀಚರ್ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. 

No comments:

Post a Comment