Thursday 30 October 2014

                                                                  ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಮೀಟಿಂಗ್
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ ಟ್ರೈನರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗು ರಾಣಿ ಟೀಚರ್ ಶಾಲಾ ಮೇನೇಜರ್ ಡಾ ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗು ಮುಖ್ಯೊಪಾದ್ಯಾಯರು ಅದ್ಯಾಪಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 

No comments:

Post a Comment