Friday 31 October 2014

ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರಂಗ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಯ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ೪ನೇ ತರಗತಿ ಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಪೂರ್ವ ಕೆ '

No comments:

Post a Comment