Wednesday 1 April 2015

                                        ಎಸ್ .  ಆರ್ . ಜಿ . ಸಭೆ 


     ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಎಸ್ .ಆರ್ .ಜಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ೨೦೧೫-೨೦೧೬ನೇ ಸಾಲಿನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಹ ೦ಚಲಾಯಿತು.                           
                                                     
                                                 ಪ್ರಿ ಪ್ರ್ಪ್ರೈಮರಿ -ಸುಜಾತ ಟೀಚರ್
                                                ೧ನೇ ತರಗತಿ -ನೀರಜಾಕ್ಷಿ  ಟೀಚರ್ 
                                                ೨ನೇ  ತರಗತಿ -ಟಿ ಡಿ ಸದಾಶಿವ ರಾವ್(ಮುಖ್ಯೋಪಾದ್ಯಾಯರು)
                                                ೩ನೇ  ತರಗತಿ -ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್
                                                 ೪ ನೇ ತರಗತಿ -ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟೀಚರ್ 
                                                 ಎಸ್ ಆರ್ ಜಿ ಕನ್ವೀನರ್-ನೀರಜಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್ 
                                                

No comments:

Post a Comment