Wednesday 1 April 2015

                                                    ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೪ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳ  ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರಗಿತು. ಶಾಲಾ ಮೇನೇಜರ್ ಡಾ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಶುಭಹಾರೈಸಿದರು. 

No comments:

Post a Comment