Thursday 2 June 2016

ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ 
೨೦೧೬-೧೭ ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ. ಶಾಲಾ ಮೇನೇಜರ್ ಪ್ರೇಮಾ.ಕೆ.ಭಟ್ ಉದ್ಗಾಟಿಸಿ, ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಪಿ.ಟಿ.ಎ ಅದ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.  

1 comment: