Sunday 5 June 2016

ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ
ವಿಶ್ವ  ಪರಿಸರ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಟಿ.ಡಿ.ಸದಾಶಿವ ರಾವ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.   

No comments:

Post a Comment