Tuesday 28 June 2016

ವಾಚನಾ ಸಪ್ತಾಹದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದುವಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದರು . ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಿ ಮನರಂಜಿಸಿದರು.  

No comments:

Post a Comment