Sunday 19 June 2016

ಶಾಲಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ
ಶಾಲಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅರ್ಪಾಜ್, ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಲಕ್ಷಿತ್.ಯನ್, ಹಾಗು ಆರೋಗ್ಯಕಾರ್ಯಧರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿಯಾಜ್ ,ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಚಿದಾಕಾಂತ್.ಯಸ್ ,ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರಿ.ಡಿ 
ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು. 
     

No comments:

Post a Comment