Sunday 26 June 2016

ಪಿ.ಟಿ.ಎ ಮಹಾಸಭೆ 
೨೬-೦೬-೨೦೧೬ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಪಿ.ಟಿ.ಎ ಮಹಾಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಭಂಡಾರಿ ಪಿ.ಟಿ.ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ,ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಯಶೋದಾ.ಸಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು.ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಲಾ ಮೆನೇಜರ್ ಡಾ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾದ್ಯಾಯರಾದ ಟಿ.ಡಿ ಸದಾಶಿವ ರಾವ್,ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಕರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. 


No comments:

Post a Comment