Tuesday 21 June 2016

ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ 
ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ.ಬಿ ಇವರು ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. 


No comments:

Post a Comment